** неофіційна сторінка про м.Сокаль і Сокальський район
Зробити сторіку домашньою
Перейти на головну  - www.sokal.lviv.ua  /Сокаль і Сокальщина/
контактипро нас, про проект
книга гостей
Фотогалерея

Відеокаталог

Нам цікаво знати:Безкоштовні точки доступу до мережі інтернет від Інтернет та сервіс провайдер

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Google


 
 

Сокаль і Сокальщина : новини ::15.05.2007

НОВИНИ СОКАЛЬЩИНИ

    15 травень 2007 року

Пошук в новинах   

економіка

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗА БЕЗЛІЦЕНЗІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р. № 1775 – III (далі –Закон № 1775) визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль, відповідальність суб`єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Статтею 22 Закону № 1775 установлено, щодо суб`єктів господарювання за здійснення господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, установлених законом; штрафи направляються до Державного бюджету України. Рішення про стягнення штрафів приймаються органом, на який згідно з чинним законодавством покладено функції контролю за наявністю ліцензії.

До функцій органів державної податкової служби згідно із Законом України “Про державну податкову службу в України” від 04.12.90р. № 509 – XII (зі змінами та доповненнями), зокрема, віднесено здійснення контролю за наявністю ліцензій на проведення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства.

Розглянемо, яка адміністративна відповідальність передбачена у разі здійснення діяльності без відповідної ліцензії.

Згідно зі ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КпАП) здійснення господарської діяльності без одержання ліцензії на проведення певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачено законом, тягне за собою накладення штрафу від 20(340 грн.) до 40 (680 грн.)неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини чи без такої. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від 30 НМДГ (510 грн.) до 60 НМДГ (1020 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини чи без такої.

Відповідно до ст. 221 КпАП справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 164 цього Кодексу,розглядають судді районних, районних у містах, міських чи міських районних судів.

Статтею 255 КпАП визначено, що у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними у статтях 218 – 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на це посадові особи:

органів внутрішніх справ;

фінансових органів;

органів Служби безпеки України (ст. 164 у частині правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає СБУ);

органів державної податкової служби.

Згідно зі ст. 294 КпАП постановою судді у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 164 цього Кодексу, може бути скасовано або змінено за протестом прокурора самим суддею, а також незалежно від наявності протесту прокурора – головою вищестоящого суду.

^

Ганна Костюк
Сокальська АРР

економіка

ЯКИМ ЧИНОМ ПРОХОДИТЬ

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ

ПОРЯДОК НАДАННЯ

ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

Посадові особи органу державної податкової служби мають право приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевіпки за наявності підстав для їх проведення, визначених законами України, та за умови надання платнику податків під розписку:

1.направлення на перевірку; в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державної податкової служби, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умов наявності підпису керівника органу державної податкової служби, скріпленого печаткою.

2.копії наказу керівника органу державної податкової служби про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави для проведення, дата початку та дата закінчення.

Ненадання цих документів платнику податків або їх надання з порушенням вимог є підставою для недопущення посадових осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки.

У разі відмови платника податків у допуску до перевірки посадовими особами органів державної податкової служби складається акт відмови за встановленою формою.

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ

Будь-яка перевірка оформляється актом (довідкою) відповідно до порядку та форми оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання вимог чинного законодавства суб`єктами господарювання, затверджених Державною податковою адміністрацією України.

До підписання акта невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок враховуються пояснення та зауваження, надані платником податків (посадовими особами платника податків) в ході перевірки.

У разі виникнення спірних питань та зауважень щодо встановлених порушень під час здійснення перевірки такі питання та заперечення виносяться на розгляд постійних комісій при обласних державних податкових адміністраціях (державних податкових інспекціях, спеціалізованих державних податкових інспекціях по роботі з великими платниками податків).

Акт невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок складається у двох примірниках та підписується протягом 3-х робочих днів з дня закінчення установленого для проведення перевірки терміну (для суб`єктів малого підприємництва). Термін складання акта не зараховується до терміну проведення перевірки з урахуванням його продовження.

Підписання акта виїзної планової чи позапланової перевірок посадовими особами суб`єкта господарювання та посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, здійснюється за місцезнаходженням платника податків, а у разі здійснення невиїзних документальних перевірок, - у приміщенні органу державної податкової служби, куди посадові особи суб`єкта господарювання письмово запрошуються для підписання акта.

У разі незгоди платника податків (посадових осіб платника податків) із висновками перевірки чи фактами та даними, викладається в акті перевірки, суб`єкт господарювання має право протягом трьох робочих днів з дня отримання примірника цього акта подати до органу державної податкової служби заперечення.

При цьому у разі незгоди із висновками акта перевірки суб`єкта господарювання при підписанні (чи відмові від підпису) робить відповідну відмітку.

Органи державної податкової служби розглядають заперечення протягом трьох робочих днів з дня їх надходження та про результати розгляду письмово повідомляють суб`єкта господарювання.

Після реєстрації акта перевірки у встановленому порядку(у той же день) один його примірник (з відповідними додатками) передається суб`єкту господарювання або уповноваженій ним особі, про що на останній сторінці обох примірників акта робиться відповідна відмітка за підписом особи, яка одержала акта, із зазначення посади, прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта.

У разі відмови платника податків (посадових осіб платника податків), якого перевірено, від підписання, службовими особами органу державної податкової служби складається акт довільної форми, що засвідчує факт такої відмови.

Не пізніше наступного дня акт невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок реєструється в єдиному журналі реєстрації актів та в той же день один його примірник (з відповідними додатками) передається суб`єкту господарювання або уповноваженій особі, про що на останній сторінці обох примірників акта робиться відповідна відмітка за підписом особи, яка одержала акта, із зазначенням посади, прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта.

У разі відмови платника податків від отримання одного примірника акта перевірки з відповідними додатками робиться запис на останній сторінці обох примірників, складається акт відмови від отримання та один примірник акта з відповідними додатками направляється платнику податків поштою з повідомленням про вручення.

При цьому до примірника, який зберігається в органі державної податкової служби, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення акта адресату.

У разі неявки посадових осіб суб`єкта господарювання до органу державної податкової служби для ознайомлення та підписання акта невиїзної документальної перевірки у визначені терміни, складається акт щодо неявки.

Не пізніше наступного дня акт невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок реєструється в єдиному журналі реєстрації актів перевірок та один його примірник (з відповідними додатками) надсилається суб`єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення, про що на останній сторінці обох примірників акта робиться відповідна відмітка.

Податкова повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових)санкцій) приймається керівником органу державної податкової служби (його заступником) протягом десяти робочих днів від дня реєстрації акта невиїзної перевірки або вручення його поштою суб`єкту господарювання (на підставі відмітки на поштовому повідомленні), а за наявності заперечень суб`єкта господарювання до акта перевірки – протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді суб`єкту господарювання.

Податкова повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових)санкцій) вручається суб`єкту господарювання у порядку та в строки, визначені чинним законодавством.

Один примірник акта після реєстрації та прийняття за ним відповідного рішення передається до структурного підрозділу, в якому зберігається справа платника.

Управління зі зв`язків

з громадськістю,ЗМІ

та масово-розв`язувальної роботи

ДПА у Дніпропетровській області

^

Ганна Костюк
Сокальська АРР

економіка

ПЕРЕВІРКИ ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ:

ПІДСТАВИ,ПЕРІОДИЧНІСТЬ,ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ

Органи державної податкової служби в межах своєї компетенції та у порядку, встановленому законодавством України, мають право здійснювати такі перевірки:

документальні невиїзні;

планові виїзні;

позапланові виїзні.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

Документальні невиїзні перевірки проводяться у разі виявлення органом державної податкової служби арифметичної або методологічної помилки у поданих платниками податків податкових деклараціях, звітах та інших документах, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов`язкових платежів), а також у випадках заявленого до відшкодування податку на додану вартість.

Для проведення невиїзної документальної перевірки платники податків або їх представники можуть запрошуватись до органу державної податкової служби. Письмові повідомлення про такі запрошення направляються не пізніше ніж за десять робочих днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошуються платники податків (посадова особа платника податків). Невиїзна документальна перевірка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби, в якому платник податків стоїть на обліку.

Забороняється проведення планових виїзних перевірок за окремими видами зобов`язань перед бюджетами, крім зобов`язань за бюджетними позиками й кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.

Право на проведення планової виїзної перевірки платника податків надається лише у тому випадку, коли йому не пізніше як за десять днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення проведення.

Позапланова виїзна перевірка проводиться за наявністю хоча б однієї з таких обставин:

1.за наслідками перевірки інших платників податків виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків законів України про оподаткування, валютного законодавства, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов`язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

2.платником податків не подано в установлений строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;

3.виявлено недостовірність даних, що містяться у податковій декларації, поданій платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов`язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

4.платник податків подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державної податкової служби під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки, в якій вимагає повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки;

5.у разі виникнення потреб у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, якщо платник податків не надасть пояснень та їх документальні підтвердження на обов`язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

6.проводиться ліквідація СПД;

7.стосовно платника податків (посадової особи платника податків) у порядку, встановленому законом, податковою міліцією заведено оперативно-розшукову справу, у зв`язку з чим є потреба у проведенні позапланової виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності такого платника податків;

8. у разі коли орган державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за достовірністю висновків органу державної податкової служби нижчого рівня здійснив перевірку документів обов`язкової звітності платника податків або висновків акта перевірки, складеного органом державної податкової служби нищого рівня, та виявив їх невідповідність вимогам законів, що призвели до ненадходження до бюджетів сум податків та зборів (обов`язкових платежів). Позапланова виїзна перевірка в цьому разі може ініціюватись органом державної податкової служби вищого рівня у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили планову або позапланову виїзну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу;

9.платником подано декларацію з від`ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.

Позаплановою виїзною перевіркою (документальною) з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість вважається перевірка платника такого податку, яка проводиться на підставі пп. 7.7.5 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97р. № 168/97- ВР та поєднує в собі комплекс заходів, направлених на визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Позаплановими перевірками вважаються також перевірки в межах повноважень органів державної податкової служби, визначених Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у свері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.95р. №265/95- ВР (далі – Закон №265), "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.95р. №481/95- ВР (далі – Закон №481).

Обмеження у термінах та підставах проведення перевірок платників податків не поширюються на перевірки:

що проводяться на особисте прохання суб`єкта господарювання;

що проводяться після порушення кримінальної справи проти платника податків, який перевіряється, відповідно до кримінально-процесуального законодавства;

суб`єктів господарювання, які мають заборгованість із заробітної плати працівникам.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ТЕРМІНИ

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

Невиїзні документальні перевірки проводяться після подання до органів державної податкової служби податкових декларацій, звітів та інших документів, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов`язкових платежів).

Планова виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльнсті платника податків за письмовим рішенням керівника відповідного органу державної податкової служби не частіше одного разу на календарний рік.

Позапланова перевірка, в межах повноважень органів державної податкової служби, визначених Законом №265 та Законом №481, проводиться за рішенням керівника податкового органу, яке оформулюється наказом, а в інших випадках – за рішенням суду та рішенням керівника органу державної податкової служби.

Тривалість планової виїзної перевірки для суб`єктів малого підприємництва не повинна перевищувати 10 робочих днів, а позапланової – 5 робочих днів.

Подовження термінів проведення планової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 5 робочих днів, а позапланової виїзної перевірки – не більш як 2 робочих дні.

Управління зі зв`язків

з громадськістю,ЗМІ

та масово-розв`язувальної роботи

ДПА у Дніпропетровській області

^

Ганна Костюк
Сокальська АРР

економіка

Фонд підтримки підприємництва
Сокальської агенції регіонального розвитку
оголошує конкурс
серед підприємців Сокальського району на отримання
фінансової допомоги.

Фінансова допомога призначена для підтримки підприємців-початківців, збільшення кількості та якості послуг, продукції, підтримку та розвиток діючого бізнесу.

Заявки на конкурс приймаються:

з 20 травня 2007 року по 1 липня 2007 року.

Форму заявки, перелік необхідних документів та детальні умови фінансової допомоги Ви зможете отримати за адресою:

Сокальська агенція регіонального розвитку

м.Сокаль. пл.Січових стрільців 18, або за тел 2-87-74

^

Ганна Костюк
Сокальська АРР

суспільство

Презентація ТВОРЧОГО ЦЕНТРУ

презентація  створення ТВОРЧОГО ЦЕНТРУ
презентація створення ТВОРЧОГО ЦЕНТРУ

13 травня 2007 року в приміщенні кафе-бару «777», Благодійна Духовно-мистецька Фундація Анатолія Покотюка з нагоди свята Дня Матері, провела презентацію своєї Нової програми – створення ТВОРЧОГО ЦЕНТРУ.

директор музею «Людина. Земля. Всесвіт» Анатолій Покотюк та Оленка Покотюк
директор музею «Людина. Земля. Всесвіт» Анатолій Покотюк та Оленка Покотюк

Сприяння відродженню та розвитку культури, науки і духовності, як пріорітетних факторів формування духовного світу суспільства, естетичне виховання та художня освіта, популяризація творів літератури та мистецтва минулого і сучасного – саме такими цінностями керується у своїй діяльності Фундація.

презентація створення ТВОРЧОГО ЦЕНТРУ. Казка «Колобок»
презентація створення ТВОРЧОГО ЦЕНТРУ. Казка «Колобок»

Тож не випадково і розпочинає свою діяльність при Фундації Творчий Центр, який, на нашу думку, намагатиметься кинути виклик, тим негативним явищам, які існують у нашому суспільстві серед молоді (діти вулиці, вживання алкоголю та тютюнопаління серед підлітків, пасивність до культурно-мистецьких та духовних процесів у суспільстві, змістовне проведення вільного часу тощо).

презентація створення ТВОРЧОГО ЦЕНТРУ. Хор «Перлинка»
презентація створення ТВОРЧОГО ЦЕНТРУ. Хор «Перлинка»

Тож, за ініціативи Благодійної Духовно-мистецької Фундації А.Покотюка та батьків, яким не байдуже майбутнє своїх дітей, молодого покоління, і робиться цей рішучий крок у запуску цієї Нової програми – Творчого центру.

проведення Майстер-класу. Оксана Ямова
проведення Майстер-класу. Оксана Ямова

Основною метою НОВОЇ ПРОГРАМИ є: дати шанс кожному виразитись у мистецтві, дати можливість творчим особистостям самореалізуватись, знайти нестандартний підхід в навчанні дітей, спрямований на розвиток таланту, обдарованості, популяризувати різноманітні види мистецтва через проведення мистецьких заходів (концертів, виставок, презентацій, фестивалів, театральних дійств, вечірок, пленерів), проведення зустрічей з цікавими людьми, не тільки мистецтва, але й історії, релігії, науки.

презентація створення творчого центру. Софія Ткачук
презентація створення творчого центру. Софія Ткачук
Один з напрямків програми центру є проведення майстер-класів у різних жанрах.

На презентації були присутні представники влади: Сокальської міської ради, депутати місцевих рад, представники громадських організацій, ЗМІ. Серед гостей – Львівський театр пантоніми «Клітка», творчі колективи.

презентація створення Творчого центру. Артем Нечипоров та Марія Кізуб
презентація створення Творчого центру. Артем Нечипоров та Марія Кізуб

Також на презентації були представлені виставки: румунського художника-графіка Міхая Тимошенко, сокальського митця та директора музею «Людина. Земля. Всесвіт» Анатолія Покотюка, малярство та кераміка Ямових Оксани та Богдана (м.Сокаль).

Львівський театр «Клітка» (Міхай та Уляна Тимошенко)
Львівський театр «Клітка» (Міхай та Уляна Тимошенко)

Брали участь гості – Львівський театр «Клітка» (Міхай та Уляна Тимошенко) з виставою «Адамева», творчі колективи: дитячий хор «Перлинка», який діє при Благодійній Духовно-мистецькій Фундації А.Покотюка, танцювальна пара з м.Червонограда у складі Артема Нечипорова та Марії Кізуб, танцювальний колектив фітнес-клубу «Ідеал» (керівники Назар Бумар та Наталія Зятик), який виконав композиції в стилі хіп-хоп та брейк-данс, звучали авторські твори (пісні Ігоря Сумбаєва та поезія Софії Ткачук), популярні українські пісні виконав Станіслав Андрусів, проведено ряд Майстер-класів у різних жанрах (малярство, глина, графіка, танець).

презентація створення Творчого центру. Василина Ілечко та Михайло Камінецький
презентація створення Творчого центру. Василина Ілечко та Михайло Камінецький
А також глядачі мали можливість оглянути дитячу міні-виставу «Колобок» у незвичній інтерпретації.

З нагоди свята Дня Матері, Фундацією було організовано виставку дитячих малюнків у вітринах магазинів міста Сокаль.

проведення Майстер-класу
проведення Майстер-класу

Хочеться відзначити, що власне ті жанри мистецтва, які презентувались, будуть одними з провідних в Новій програмі Творчого Центру. А проведення Майстер-класів, пленерів, зустрічей тощо, будуть тими формами, які сприятимуть втіленню усіх наших задумів та досягнення мети.

 танцювальний колектив фітнес-клубу «Ідеал»
танцювальний колектив фітнес-клубу «Ідеал»

Одним з перших кроків у реалізації Нової програми буде створення незвичного і оригінального ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРУ, в якому самі учасники пишуть сценарії, музику, роблять декорації та маріонеток, все це поєднуватиметься зі співом та танцем.

За додатковою інформацією, будь-ласка, звертайтеся до Оленки Покотюк, координатор Творчого Центру, тел. (03257) 7-30-30, 8-066-808-1349 або ел. поштою bdmfundacija@gmail.com

^

читай: Благодійна Духовно-мистецька Фундація Анатолія Покотюка

Оленка Покотюк
Духовно-мистецька Фундація Анатолія Покотюка

RAM counter
додому
написати вебмайстру http://www.sokal.lviv.ua
Всі права застережено 2005
18:06, 21 червня 2024 року
При передруці інформації у друкованому або електронному вигляді, посилання на Сокаль і Сокальщина обов'язкове.
Адміністрація порталу не несе відповідальності за зміст рекламних та інформаційних повідомлень і не завжди поділяє погляди авторів публіцистичних матеріалів
+380686916567